Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego poważnie wpływa na życie dziecka. Obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie synowi czy córce jak najbardziej komfortowych warunków do życia. Kluczową kwestią poruszaną podczas rozprawy jest podział opieki. Coraz większą popularnością cieszy się tak zwana opieka naprzemienna. Co warto wiedzieć o takim rozwiązaniu? Czy jest ono korzystne dla dziecka? Sprawdź!

Czym jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna zakłada równy podział obowiązków między matkę a ojca. Jeśli sąd zdecyduje o takiej formie opieki, dziecko może cieszyć się bliskością obojga rodziców. Nie ma wówczas jednego domu, a dwa. Dziecko przykładowo może spędzać dwa tygodnie w domu matki, po czym na kolejne dwa przenieść się do ojca (podział dni zależy od ustaleń podczas rozprawy). Dzięki takiemu rozwiązaniu więź między dzieckiem a rodzicem nie ulega pogorszeniu czy zerwaniu, każdy z rodziców bierze pełny udział w procesie wychowawczym,  obowiązki są sprawiedliwie podzielone. Aby taki system dobrze funkcjonował, każdemu opiekunowi musi przysługiwać pełnia władzy rodzicielskiej.

Co ważne, ustanowienie naprzemiennej opieki rodzicielskiej wiąże się z równym podziałem wydatków. W tego typu postępowaniach przeważnie nie nakłada się na żadnego małżonka obowiązku alimentacyjnego.

Opieka naprzemienna a polskie prawo

Co ważne, opieka naprzemienna jest stosunkowo nowym instrumentem prawnym i nie ma swojej jednoznacznej definicji w prawodawstwie. Sądy orzekające w sprawach rozwodowych, w których rozstający małżonkowie wnioskują o taki podział obowiązków, opierają swoje decyzje na  innych aktach prawnych, przede wszystkim art. 58 i 107 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Comments are closed.